Bản tin Bất động sản 02/07/2018

0
173
Bản tin BĐS ngày 2/7/2018

Bản tin vắn Bất động sản trong nước ngày 02/07/2018.

Nôi dung chính của bản tin BĐS hôm nay:

  • Doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc trong tiếp cận vốn đất.
  • Yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án.