Bản tin Bất động sản 03/07/2018

0
152
Bản tin BĐS trong nước ngày 2/7/2018

Bản tin vắn Bất động sản trong nước ngày 03/07/2018.

Nôi dung chính của bản tin BĐS hôm nay:

  • Nhiều dự án lớn được cấp phép vào Việt Nam.
  • Hà Nội: Bất động sản phía Tây tăng nhờ các trung tâm thương mại.
  • Vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào Bất động sản.