Theo quy định về mục đích sử dụng đất của Luật đất đai 2013 thì hiện nay có 3 loại đất là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Vậy đất phi nông nghiệp là gì? và làm cách nào để chuyển đổi sang đất ở. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể về loại đất phi nông nghiệp trong nội dung bài viết này.

Đất phi nông nghiệp là gì?

Đất phi nông nghiệp là loại đất đang được sử dụng (khác với đất chưa sử dụng) nhưng không được sử dụng vào mục đích nông nghiệp như đất trồng cây lâu năm và hàng năm, đất rừng sản xuất và phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất phục vụ trồng trọt và đất phục vụ mục đích khác nhưng vì nông nghiệp như đất xây dựng nhà kính, đất xây dựng chuồng để chăn nuôi gia súc gia cầm, hay đất phục vụ cho các mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, ươm mầm nông nghiệp.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 10 của Luật đất đai 2013 thì các nhóm đất phi nông nghiệp được sử dụng vào mục đích:

 • Đất sử dụng để ở gồm đất ở tại nông thôn và đô thị.
 • Đất sử dụng để xây dựng trụ sở cơ quan;
 • Đất được sử dụng vào mục đích về quốc phòng, an ninh;
 • Đất được sử dụng để xây dựng công trình sự nghiệp gồm trụ sở của các tổ chức sự nghiệp trong nước và quốc tế, các cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, thể thao, ngoại giao.
 • Đất được sử dụng để xây dựng các khu sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chế xuất,…
 • Đất được sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất phục vụ cho xây dựng hệ thống giao thông như xây dựng cảng hàng không, cảng hàng hải, sân bay, hệ thống đường sắt, đường bộ; đất phục vụ cho mục đích thủy lợi; đất phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng như khu vui chơi, khu giải trí, công viên,..; đất có tính lịch sử – văn hóa, thắng cảnh như chùa chiền, đền,..
 • Đất của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
 • Đất vùng sông ngòi, kênh rạch.
 • Đất được sử dụng với mục đích làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
 • Đất được sử dụng vào các mục đích khác như đất sử dụng để làm nơi đỗ xe công cộng, đất sử dụng để làm nơi nghỉ ngơi ăn ở cho các công nhân xây dựng công trình,…

Loại hình bất động sản của đất phi nông nghiệp

 • Đất xây dựng khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, khu chế xuất công nghiệp.
 • Đất dành cho mục đích kinh doanh, thương mại, làm dịch vụ.
 • Đất dành cho những cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
 • Đất sử dụng cho các hoạt động khai thác, xử lí, tàng trữ và buôn bán khoáng sản.
 • Đất xây dựng những công trình trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, duy trì ngành nghề địa phương làm đồ gốm.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp

Thực chất khi bạn đang sử dụng đất phi nông nghiệp thì có quyền xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang hình thức sử dụng đất khác kể cả đất ở. Tuy nhiên ở mỗi trường hợp khác nhau thì sẽ có quy định khác nhau. Do đó nếu bạn đang có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp thì hãy xem các trường hợp dưới đây và xét xem mình ở trường hợp nào nhé:

– Trường hợp 1: Nếu bạn đang sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài từ trước ngày 1/07/2014 (không nằm trong diện đất được Nhà nước cho thuê, giao lại) thì khi xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thành công không phải nộp tiền theo quy định về tiền sử dụng đất.

– Trường hợp 2: Nếu bạn đang sử dụng đất phi nông nghiệp ở hình thức Nhà nước cho thuê, giao lại đất và có thu tiền sử dụng đất từ trước ngày 1/07/2014 thì khi xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thành công phải nộp tiền theo quy định về tiền sử dụng đất. Số tiền này được tính theo chênh lệch giữa tiền sử dụng đất được tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất được tính theo giá đất phi nông nghiệp với thời hạn sử dụng đất còn lại. Thời điểm được tính theo khi quyết định xin chuyển mục đích sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kí quyết định.

– Trường hợp 3: Nếu bạn đang sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng không phải ở hình thức Nhà nước cho thuê thì khi xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thành công phải nộp tiền theo quy định về tiền sử dụng đất được tính bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở thời điểm quyết định xin chuyển mục đích sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kí.

– Trường hợp 4: Nếu bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức như trên. Điều này được căn cứ vào Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng bạn nắm được phần nào về đất phi nông nghiệp là gì? và các hình thức của đất phi nông nghiệp. Cùng với đó là các trường hợp khi bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất.