Thông tin liên quan đến hợp đồng đặt cọc thuê nhà

0
172
Hợp đồng đặt cọc thuê nhà đất

Đi thuê nhà là điều mà chắc chắn ai cũng phải trải qua. Tuy nhiên cũng có không ít những chuyện dở khóc dở cười trong vấn đề này. Đặc biệt là liên quan đến cọc thuê nhà.

Vậy có cần hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay không? Hãy cùng xem các thông tin liên quan đến hợp đồng đặt cọc thuê nhà để biết có cần hay không nhé.

Tác dụng của hợp đồng đặt cọc thuê nhà

Về tác dụng của đặt cọc thuê nhà đã được quy định bằng văn bản tại Điều 328 của Bộ Luật dân sự năm 2015 như sau: Việc đặt cọc tiền thuê nhà có tác dụng giúp đảm bảo một trong hai bên khi giao kết sẽ thực hiện đúng giao kết của hợp đồng. Theo đó nếu một trong hai bên thực hiện sai điều khoản quy định trong hợp đồng, hủy hợp đồng trước thời hạn, trái pháp luật thì sẽ bị phạt cọc theo quy định như trong hợp đồng.

Từ đây ta thấy hợp đồng đặt cọc thuê nhà giúp đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Một bên giúp chủ cho thuê nhà ước thúc người đi thuê thực hiện đúng theo trong hợp đồng quy định. Một bên giúp đảm bảo chủ cho thuê nhà cũng phải thực hiện đúng theo hợp đồng, đồng thời nếu chấm dứt hợp đồng đúng quy định thì phải trả lại tiền cọc theo đúng hợp đồng.

Cách thành lập hợp đồng

Thông thường hợp đồng sẽ do bên chủ cho thuê nhà (bên A) thực hiện và hợp đồng chỉ có hiệu lực khi hai bên đã thỏa thuận với nhau thành công và cung cấp các thông tin liên quan đến: Họ và tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, chứng minh thư nhân dân,…

Tuy nhiên nếu như bên thuê nhà không biết hoặc chưa lập hợp đồng bao giờ thì bạn có thể tham khảo các hợp đồng đặt cọc thuê nhà hiện nay đang có trên mạng và điền đầy đủ thông tin cần thiết. Tuy nhiên bạn nên đảm bảo rằng các thông tin được điền trong đó là thật. Vậy thì đừng quên yêu cầu photo chứng minh thư nhân dân (có công chứng hoặc không có thể phụ thuộc vào thỏa thuận của hai bên hoặc giá trị hợp đồng).

Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——–o0o——–

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

( Về việc: Giao kết cho thuê nhà)

–          Căn cứ bộ luật dân sự và bộ luật hình sự nước Việt Nam năm 2005.

–          Căn cứ luật thương mại năm 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.

–          Căn cứ luật kinh doanh bất động sản (cho thuê nhà) của nước Việt Nam hiện hành.

–          Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay ngày …../……/20…. Tại địa chỉ ……………………………..………………….. Hà Nội.

Chúng tôi những người ký tên dưới đây gồm:

1. BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Ông / Bà    :……..………..…………….………………….……, sinh ngày:…………………………..…

CMND Số : ………..……………, Cấp ngày ………….……, Tại ….…………………..……..

Điện thoại : …………………………………………………………………………………………..…..

Địa chỉ thường trú : ……………………………..……….……………………………………………….

Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của toàn bộ căn nhà nêu tại Điều 1 dưới đây.

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

2. BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông / Bà    :……..………..…………….………………….……, sinh ngày:…………………………..…

CMND Số : ………..……………, Cấp ngày  ………….……, Tại  ….…………………..……..

Điện thoại : …………………………………………………………………………………………..…..

Địa chỉ thường trú : ……………………………..……….……………………………………………….

 (Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Hai Bên cùng nhau tiến hành lập biên bản này và thực hiện việc giao nhận tiền đặt cọc theo thỏa thuận bên A cho bên B thuê căn nhà nêu tại Điều 1 theo các điều , khoản thỏa thuận của “Hợp đồng thuê nhà” phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành cùng với các thỏa thuận quy định sau:

Điều 1: NỘI DUNG GIAO KẾT

Bên A đồng ý cho bên B thuê …………..….……..………….. căn nhà tại số: ………….…………………………………………….…. Thành phố Hà Nội.

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu và sử dụng số ….…….. do Ủy Ban Nhân Dân Quận ….……….……. Thành phố Hà Nội, cấp ngày……./……./……. cho ……….……………………………………….……

– Diện tích cho thuê: Tổng diện tích sử dụng …….. m2 (Rộng…..….m x Dài …..… m x ..….tầng).

– Giá cho thuê / tháng: ……………………………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là “Căn nhà”)

Điều 2: TIỀN ĐẶT CỌC VÀ THỜI HẠN GIAO KẾT

2.1   Bên A đã nhận đủ số tiền do bên B giao là ………………………………. (Viết bằng chữ: …………………………………………………………..); Tiền đặt cọc này sẽ được bên A trừ cho bên B vào tiền thuê nhà của kỳ trả tiền thuê nhà đầu tiên.

2.2   Thời hạn giao kết hai Bên sẽ ký kết “Hợp đồng thuê nhà” là ……. (…….…..)ngày.

Bắt đầu từ ngày ……../……../ 20…. đến hết ngày ……/……/ 20…..

Điều 3: CAM KẾT CỦA HAI BÊN

3.1 Cam kết của bên A:

Bên A cam kết căn nhà nêu tại điều 1.1 là tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng của mình, các thành viên có quyền đồng sở hữu và sử dụng hoàn toàn đồng ý cho bên B thuê, tại thời điểm hai bên giao kết biên bản này căn nhà không bị thế chấp, kê biên hoặc tranh chấp.

Bên A không cho bất kỳ một bên nào khác thuê căn nhà nêu tại Điều 1.1 trong thời hạn giao kết.

3.2 Cam kết của bên B:

Bên B chắc chắn thuê căn nhà của bên A nêu tại Điều 1 trong thời hạn giao kết; Khi thuê Căn nhà không sử dụng nhà thuê để kinh doanh các mặt hàng quốc cấm.

Điều 4: PHẠT DO VI PHẠM CAM KẾT

4.1 Bên A vi phạm cam kết sẽ phải trả lại cho bên B toàn bộ số tiền bên B đã đặt cọc nêu tại Điều 2.1; Đồng thời bên A phải bồi thường cho bên B một khoản tiền bằng với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A để bên B tìm địa điểm thuê khác.

4.2 Bên B vi phạm cam kết sẽ bị mất toàn bộ số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A nêu tại Điều 2.1 để bên A tìm khách hàng thuê khác.

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Hai bên xác định hoàn toàn tự nguyện khi giao kết biên bản này, cam kết cùng nhau thực hiện nghiêm túc những điều đã thỏa thuận trong biên bản này.

5.2. Nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc hòa giải, cùng có lợi. Nếu không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện phải chịu trả toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, kể cả chi phí thuê luật sư cho bên thắng kiện.

5.3 Ngoài các điều khoản đã nêu trong biên bản này; các điều khoản khác được thực hiện theo quy định của pháp luật.

5.3 Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký; Được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Hà Nội, Ngày …../ …../ 20…..

BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC ( BÊN A)                  BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC ( BÊN B )

Ký, ghi rõ họ tên                                                      Ký, ghi rõ họ tên

Trên đây là các thông tin liên quan đến hợp đồng đặt cọc thuê nhà cùng với mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà dành cho những ai chưa thực hiện bao giờ. Để đảm bảo an toàn cho cả hai bên thuê nhà và đi thuê nhà thì bạn đừng quên lập hợp đồng đặt cọc nhé.