1. Đối với khu vực Phú Thọ (hoặc khu vực có đại lý bán hàng của Nhà Nét)

Sản phẩm được giao trong vòng 24 giờ kể từ khi làm xong các thủ tục mua, bán hàng.

Hình thức giao hàng trực tiếp hoặc sử dụng các ứng dụng giao hàng nhanh, phí vận chuyển được tính trong đơn hàng (nếu có).

Nhà Nét sẽ liên hệ với Khách hàng trước khi giao.

2. Đối với khu vực khác

Đối với khu vực không có đại lý bán hàng của Nhà Nét thì thời gian giao động từ 2 đến 4 ngày.

Thời gian chính xác được thoả thuận với khách hàng tại thời điểm đó

3. Phương thức nhận hàng

Sản phẩm luôn được Nhà Nét đóng gói cẩn thận đảm bảo quá trình vận chuyển đường dài cho khách hàng.

Khi nhận được hàng hoá, khách hàng vui lòng kiểm tra ngay xem hàng hoá có đúng như mẫu mã của sản phẩm mà khách hàng đã mua của Nhà Nét hay không?

Khách hàng vui lòng báo ngay cho Nhà Nét theo:

+ Hotline: 083 233 2323